Real Estate Listings in Hazleton, IA

Hazleton, IA
203 Westline Dr, Hazleton, IA
Price:$105,500.00
Type:Residential
Beds:3
Baths:
House Size:1,456 ft²
Lot Size:20,000 ft²
Hazleton, IA
204 North Madison St, Hazleton, IA
Price:$56,000.00
Type:Residential
Beds:3
Baths:1
House Size:1,188 ft²
Lot Size:11,250 ft²
Hazleton, IA
210 Main St North, Hazleton, IA
Price:$64,900.00
Type:Residential
Beds:4
Baths:1
House Size:1,423 ft²
Lot Size:8,400 ft²
Hazleton, IA
216 West Hayes St, Hazleton, IA
Price:$69,900.00
Type:Residential
Beds:4
Baths:
House Size:1,568 ft²
Lot Size:13,591 ft²
Pending
205 West Hayes St, Hazleton, IA
Price:$139,900.00
Type:Residential
Beds:3
Baths:
House Size:2,120 ft²
Lot Size:21,900 ft²
Hazleton, IA
405 E. Hayes, Hazleton, IA
Price:$59,500.00
Type:Residential
Beds:3
Baths:
House Size:1,604 ft²
Lot Size:32,670 ft²
Hazleton, IA
 101 S Main, Hazleton, IA
Price:$100,000.00
Type:Commercial
Lot Size:96,743 ft²
Hazleton, IA
210 South Madison, Hazleton, IA
Price:$74,500.00
Type:Residential
Beds:3
Baths:1
House Size:1,152 ft²
Lot Size:13,500 ft²

Property Search

Property Location Map View